Studenti katedry Systémů protivzdušné obrany se účastní cvičení vojska pozemní protivzdušné obrany jako pozorovatelé, popř. s aktivním zapojením do scénáře cvičení
Účast studentů na mezinárodních cvičeních
významných cvičeních protiletadlového raketového vojska doma i v zahraničí
Studenti katedry protivzdušné obrany v rámci výuky a praxí participují na
Katedra K208/FVT = Katedra protivzdušné obrany
DALŠÍ DOTAZY?