Účast studentů na mezinárodních cvičeních (2)
významných cvičeních protiletadlového raketového vojska doma i v zahraničí
Katedra K208/FVT = Katedra protivzdušné obrany
Studenti katedry protivzdušné obrany v rámci výuky a praxí participují na
DOTAZY?