Studenti katedry Systémů protivzdušné obrany se účastní cvičení vojska pozemní protivzdušné obrany jako pozorovatelé, popř. s aktivním zapojením do scénáře cvičení
Státní závěrečké zkoušky
Magisterské zkoušky probíhají vždy v červenci.
Katedra K208/FVT = Katedra protivzdušné obrany
Státní závěrečné zkoušky potvrdí znalosti i schopnosti absolventů katedry PVO
obstát při úkolech, které je čekají u útvarů AČR
DOTAZY?
a prokazují své znalosti z oblastí, které během studia získali.
Studenti při nich předkládají a obhajují své diplomové práce, které během posledního roku řešili