Studenti katedry Systémů protivzdušné obrany se účastní cvičení vojska pozemní protivzdušné obrany jako pozorovatelé, popř. s aktivním zapojením do scénáře cvičení
KONFERENCE PROTIVZDUŠNÉ OBRANY
Tato konference je prestižní akcí, které se každoročně účastní špičky managementu
Katedra K208/FVT = Katedra protivzdušné obrany
Každým rokem pořádá katedra PVO mezinárodní konferenci protivzdušné obrany
DOTAZY?
ale i k seznámení se s nejnovějšími technologie v oblasti protivzdušné obrany
domácích i zahraničních firemobranného průmyslu a slouží tak nejen k navázání nových kontaktů
Studenti katedry SPVO se této akce pravidelně účastní a mohou se tak seznámit se zajímavými lidmi,
kteří v budoucnu mohou ovlivnit jejich kariéry (u útvarů, firem obranného průmyslu, apod.)